Zelený vzdelávací fond

SAŽP

 

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Oprávnení žiadatelia:

  • Občianske združenia
  • Záujmové združenia právnických osôb
  • Nadácie
  • Neziskové organizácie poskytujúce verejnoporospešné služby s environmentálnym zameraním

Podporované projekty:

  • Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež
  • Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť
  • Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov
  • Podpora mládežníckych iniciatív

Suma podpory:

  • Projektové zámery s regionálnym dosahom: 5.000 €
  • Projektové zámery s celoslovenským dosahom: 10.000 €

Partneri ZVF 3/2019