Kontakty

 

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekretariát ZVF
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

e-mail: sekretariatzvf@sazp.sk

Tel.: 048/ 4374 185
Tel.: 048/ 4374 177