Kontakty


Sekretariát poskytuje konzultácie k ZVF v čase:
od 8:00 hod. – do 14:00 hod.

Tajomník ZVF:
doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc.   
sekretariatzvf@sazp.sk
048 4374198, 0915 749660
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90

Sekretariát ZVF:
Mgr. Barbora Mistríková
sekretariatzvf@sazp.sk
048 4374 185, 0915 576 292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
    
Ing. Adriana Svitaňová Krajčíová
sekretariatzvf@sazp.sk
048 4374 177, 0907 824 146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90