Dokumenty k čerpaniu dotácie ZVF pre rok 2022


Na tejto stránke nájdete všetky potrebné dokumenty pre prihlásenie sa k čerpaniu dotácie ZVF na rok 2022.

Upozornenie: Pre prípravu žiadosti využite prosím všetky predpísané vzory formulárov. Žiadosti doručené na inom tlačive, nebudú akceptované.

V prípade nerelevantnosti niektorej z povinných príloh je žiadateľ povinný doručiť ČV o nerelevantnosti prílohy (súčasť žiadosti-hárok: 9. ČV o nerelevantnosti prílohy) a pokiaľ žiadateľovi nepostačuje prednastavený priestor v jednotlivých bunkách žiadosti, doloží relevantný text v samostatnej prílohe (súčasť žiadosti-hárok: 10. Samostatná príloha).

V prípade nejasností a otázok nás kontaktujte.