Právnické osoby

 

V druhom ročníku Zeleného vzdelávacieho fondu Ministerstvo životného prostredia SR podporilo Zelený vzdelavací fond sumou 40-tisíc EUR.

Ďalšie spoločnosti prispeli: