Právnické osoby

 

Ministerstvo životného prostredia SR podporilo Zelený vzdelavací fond sumou 65-tisíc EUR.

Ďalšie spoločnosti prispeli: