Kontakty

 

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekretariát ZVF
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zvf@sazp.sk

KONTAKTNÉ OSOBY:

PaedDr. Janka Pálková, PhD.
Tel.: 048/ 4374 197
Mob.: 0905 314 429

Mgr. Lucia Šávoltová
Tel.: 048/ 4374 177
Mob.: 0908 919 522

SAŽP