Zelený vzdelávací fond

SAŽP

 

Poslaním Zeleného vzdelávacieho fondu (ZVF) je podporovať realizáciu projektov organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Oprávnení žiadatelia:

  • Občianske združenia,
  • Záujmové združenia právnických osôb,
  • Nadácie,
  • Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.

Podporované aktivity:

  • Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež,
  • Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť,
  • Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov,
  • Podpora mládežníckych iniciatív.

 

    Partneri ZVF 3/2019